Bijtelling auto

13 juni 2012

De bijtelling voor berijders van een auto verander per 1 juli 2012. Dat houdt in dat de CO2-grenzen scherper worden en uw bijtelling veranderd. Heeft u een auto gekocht vanaf 1 juli 2012 dan blijft het de komende vijf jaar het zelfde en wordt hij naar die 5 jaar gekeurd en opnieuw beoordeeld. Heeft u een auto gekocht voor 1 juli dan blijft hij vallen onder de oude regeling en veranderd er niks.In onderstaande tabel staan de nieuwe normen weergegeven in grammen CO2:

Bijtelling CO2 uitstoot: 14% 20% 25%
huidige situatie diesel 0 1-96 96-116 >116
benzine 0 1-111 111-140 >140
01-07-2012       diesel < 51 51-91 92-114 >114
benzine < 51 51-102 103-132 >132
01-01-2013 diesel < 51 51-88 89-112 >112
benzine < 51 51-95 96-124 >124
01-01-2014 diesel < 51 51-85 86-111 >111
benzine < 51 51-88 89-117 >117
01-01-2015

beide < 51

51-82 83-110 >110


Bron: wetsvoorstel ministerie

De voorgestelde plannen leiden tot een jaarlijkse aanscherping van de CO2 norm. Dit loopt
tot en met 2015. Aanpassen van de normen betekent minder keuze in modellen die in een
lage bijtellingscategorie vallen. De CO2 norm voor benzine is op dit moment hoger dan de
norm voor diesel. Deze twee worden gelijkgetrokken richting 2015. (benzine norm daalt dus
harder dan de diesel norm)
Wisselt een auto met een eerste tenaamstelling van voor 1 juli 2012 na 1 juli 2012 van
eigenaar en berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling nog gedurende maximaal 60
maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Feiten:
Ik  rijd nu in een 20% categorie auto, verandert de bijtelling van mijn auto?
Nee. In principe blijft de auto dezelfde bijtellingscategorie houden.

Wat gebeurt er met mijn auto als de norm tussentijds aangepast wordt?
Niets. De datum van de tenaamstelling van de nieuwe auto is bepalend in welke categorie de
auto valt. Stel, een diesel auto gaat voor het eerst de weg op in september 2012 en heeft
113 gram CO2 uitstoot. Deze auto valt in de 20% categorie. Deze auto blijft in de 20%
categorie, ook al zou de auto volgens de norm die op 1 januari 2013 ingaat in de 25%
categorie vallen.

Blijft de auto voor de rest van zijn leven in deze lage bijtellingscategorie vallen?
Ja, als de auto dateert van voor 1 juli 2012 en in handen blijft van dezelfde eigenaar.
Nee, als de auto dateert van na 1 juli 2012. Voor deze auto's geldt de lage bijtelling voor een
periode van 60 maanden (5 jaar). Na de periode van vijf jaar wordt de auto wederom op CO2
beoordeeld en valt in de dan geldende staffel voor de volgende vijf jaar.

Bron: RoosRoos Uitgevers