Het Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 juli 2012:

13 juni 2012

Tweemaal per jaar;  1 januari en  op 1 juli,  worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Wat inhoudt dat de bedragen van het loon hoger worden. Voor werknemers tussen de 15 en 23 jaar geldt een percentage van dit loon als minimum;  ook wel minimumjeugdloon genoemd. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan 65 jaar is er geen wettelijk minimumloon.

De minimumlonen gaan per 1 juli 2012 met 0,66% omhoog. Het wettelijk minimum uurloon bestaat niet, het minimumloon wordt altijd uitgedrukt in bedragen per maand, week of dag. Deze bedragen gelden bij een voltijds dienstverband. Hoeveel werknemers volgens de wet minimaal bruto per uur moeten krijgen, is afhankelijk van het aantal uren voor een voltijds dienstverband geldt in de onderneming. In de meeste cao’s is de arbeidsduur bij een fulltime dienstverband 36, 38 of 40 uur per week.


In de publicatie van de Staatscourant  staan de bedragen voor het minimumloon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit doet u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt; 36, 38, 40 uur.


In de onderstaande tabel vindt u het wettelijke minimumloon van vóór en na 1 juli 2012 met de bijbehorende minimum(jeugd)lonen. Verwerk deze nieuwe bedragen op tijd in uw loonadministratie of laat dit doen door u salarisadministrateur.

tabel

Bron: Rendement.nl